Ontgrendel de kracht van data met een Data Catalog

Stel je voor dat je in de grootste bibliotheek staat die je ooit hebt gezien. Je hebt een specifiek boek in gedachten, maar hebt geen idee waar je het kunt vinden. Gelukkig heeft de bibliotheek een computer bij de receptie waarmee je het hele inventaris kunt doorzoeken op titel, auteur, genre en meer. Je voert de titel van het boek in en het digitale inventarissysteem vertelt je precies waar het boek zich bevindt. In plaats van doelloos door de gangpaden te dwalen, kun je recht op je doel afgaan en de informatie veel sneller vinden.

Een Data Catalog doet alles wat een bibliotheekinventarissysteem doet en nog veel meer. Het bespaart aanzienlijke tijd – tot wel 80% of meer – door gegevens snel toegankelijk te maken. Hierdoor worden analyses sneller voltooid en kunnen medewerkers hun tijd besteden aan andere belangrijke taken. Met een Data Catalog kunnen gebruikers snel en gemakkelijk relevante gegevens vinden en vertrouwen op de kwaliteit ervan, waardoor inefficiënte processen en wachttijden worden geëlimineerd. Voor meer informatie, neem contact op met één van de dataspecialisten van Informa; zij vertellen je er graag meer over.

Data: Van cruciaal belang voor C-level

Data speelt een cruciale rol bij het nemen van strategische beslissingen en het behalen van zakelijk succes.

Door toegang te hebben tot kwalitatieve en relevante data, krijgt een CEO beter inzicht in de prestaties van de organisatie, markttrends, klantgedrag en andere belangrijke aspecten die nodig zijn om weloverwogen beslissingen te nemen en de organisatie te sturen. Goed georganiseerde data zorgt voor transparantie en verantwoording binnen de organisatie. Het maakt het gemakkelijker om te rapporteren over prestaties, doelstellingen en naleving van regelgeving. Juiste data is waardevol bij diverse bedrijfsprocessen en vormt een belangrijk fundament voor succes. Zo ligt juiste data ook aan de basis van bijvoorbeeld risicomanagement, het verbeteren van de concurrentiepositie en innovatieve ontwikkelingen. Het toepassen van data-analyse en business intelligence tools wordt daardoor steeds meer beschouwd als een strategische investering. Het investeren in data is daarom niet alleen wenselijk maar bovenal onmisbaar voor CEO’s die streven naar optimale bedrijfsvoering en duurzame, dynamische groei.

#dataanalyse #strategischondernemen #businessintelligence

 

Informa en Fontys ICT verlengen Partnerschap voor 2 jaar!

Onlangs hebben Informa en Fontys ICT hun sterke samenwerking bekrachtigd door het hernieuwen van het Partner in Education (PiE) convenant voor de komende twee jaar. Deze vernieuwde overeenkomst versterkt onze toewijding aan het leveren van hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van innovatie in de informatietechnologie.

Het PiE-convenant is niet zomaar een formaliteit; het vertegenwoordigt onze gedeelde visie op het belang van een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Door deze overeenkomst te vernieuwen, erkennen we het belang van continue educatie en de evoluerende behoeften van de verschillende markten. Samen zullen we blijven streven naar excellentie en zullen we studenten voorbereiden op de uitdagingen van de snel veranderende wereld van informatietechnologie.

Laten we gezamenlijk de weg vrijmaken voor de toekomstige generatie IT-professionals. Met het vernieuwde PiE-convenant tussen Informa en Fontys ICT blijven we betrokken bij het onderwijs en de studenten. Op naar twee jaar vol gedeelde toewijding en studentgerichte vooruitgang!

Is uw organisatie AI ready?

Als u overweegt om  AI succesvol in te gaan zetten voor uw organisatie, is er veel om over na te denken:

  • Er moeten heldere doelstellingen voor het gebruik van AI geformuleerd worden.
  • Kwaliteit en toegankelijkheid van data moeten op orde zijn. (Data is de kern van elke AI-toepassing).
  • Expertise op het gebied van machinelearning en datawetenschap is van groot belang.
  • Het is belangrijk inzicht te krijgen in de veranderde bedrijfsprocessen die AI toepassingen met zich mee zullen meebrengen.
  • ….

Dit zijn slechts een paar aandachtspunten die in het traject aan bod komen. Er is echter veel meer. Informa heeft een unieke methode ontwikkeld waarmee zij bedrijven helpt om AI te integreren: DataBlueprint. Met DataBlueprint doorlopen we alle belangrijke stappen om uw organisatie AI ready te maken. Wilt u zich oriënteren op de mogelijkheden? Maak dan een afspraak met één van de dataprofessionals van Informa.

#datablueprint #artificialintelligence #AIready

Productiedata gebruiken voor testdoeleinden?

Ons antwoord hierop is kort en krachtig: Nee! Het gebruik van productiedata voor testdoeleinden brengt behoorlijk wat risico’s met zich mee. Zo kan iemand ongeautoriseerd toegang krijgen tot gevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld ook aan het verlies van gegevensintegriteit en het niet na kunnen leven van privacyregelgeving. Bovendien is het gebruik van echte persoonsgegevens in testomgevingen altijd in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wat kan leiden tot boetes en reputatieschade. Het gebruik van nieuwe en anonieme testdata is daarom essentieel voor veilige en betrouwbare softwareontwikkeling. Neem gerust contact met ons op om hier eens over van gedachten te wisselen.  #datasecurity #AVG #privacyprotection

Optimaliseer uw voorraad met data.

Met goed georganiseerde data kunt u de vraag naar producten of diensten voorspellen. Hierdoor kunt u beter plannen en het voorraadniveau optimaliseren. Door inzicht te krijgen in historische verkoopgegevens, seizoenspatronen en markttrends kunt u het voorraadniveau afstemmen op de vraag. Hierdoor worden over-bevoorrading of juist tekorten voorkomen. Dit betekent voor uw organisatie verhoogde operationele efficiëntie, aanzienlijk minder kosten en hogere klanttevredenheid. Bent u benieuwd hoe Informa u hierbij van dienst kan zijn?

#datadriven #datainsights #datascience

Betrouwbaarheid begint met Data Governance

In een tijdperk waarin data de levensader is van moderne organisaties, is het waarborgen van datakwaliteit en betrouwbaarheid essentieel. Dit is waar Data Governance om de hoek komt kijken! Data Governance legt de basis voor het effectieve beheer, de bescherming en het gebruik van gegevens binnen een organisatie. Het omvat beleid, procedures en verantwoordelijkheden die ervoor zorgen dat data consistent, accuraat en veilig is. Met Data Governance kunnen we data-integriteit waarborgen, risico’s minimaliseren en voldoen aan regelgevingsvereisten. Het stelt ons in staat om een cultuur van vertrouwen en transparantie op te bouwen rondom gegevens, zowel intern als extern. Data Governance biedt ons ook de mogelijkheid om de volledige waarde van gegevens te benutten. Door duidelijke richtlijnen voor datakwaliteit en -gebruik vast te stellen, kunnen we inzichten krijgen, betere beslissingen nemen en concurrentievoordeel behalen. Laten we Data Governance omarmen als een strategische pijler van succes. Door de betrouwbaarheid en kwaliteit van gegevens te waarborgen, leggen we een solide basis voor groei, innovatie en duurzaam succes. Samen kunnen we de kracht van Data Governance benutten en een datagedreven toekomst vormgeven!  #DataGovernance #DataQuality #Compliance #BusinessSuccess #DataManagement #DataIntegrity #Transparency #DataDrivenDecisionMaking www.informa.nl

 

De noodzaak van data-integratie in een datagedreven wereld!

Informa is uw betrouwbare partner voor maatwerk data-integratie, met de focus op het optimaliseren van uw data-architectuur. Met diepgaande expertise in ETL/ELT, data replicatie en data virtualisatie biedt Informa oplossingen op maat om gegevens uit diverse bronnen naadloos samen te voegen, te harmoniseren en te analyseren. Ontdek hoe Informa uw gegevenslandschap kan optimaliseren, waardevolle inzichten kan genereren en uw concurrentiepositie kan versterken in een datagedreven wereld.

#dataintegratie #dataconsolidation #unifieddata

 

Welke bedrijven lopen het grootste risico op een datalek?

Alle bedrijven lopen een risico op een datalek, ongeacht hun grootte of de sector waarin zij actief zijn. Echter, voor bedrijven die veel persoonlijke gegevens van klanten verwerken, zal een datalek een grotere impact hebben. Bedrijven die werken met verouderde software of onvoldoende beveiligingsmaatregelen hebben genomen, lopen altijd een aanzienlijk risico op een datalek. Het is belangrijk voor ieder bedrijf om proactief maatregelen te nemen om de gegevens van derden te beschermen.

#datasecurity #ransomwareprotection #databreach

Optimaliseer uw bedrijfsprocessen met de kracht van MDM!

Efficiënte bedrijfsprocessen zijn de sleutel tot succes in een concurrerende zakelijke omgeving. Maar hoe optimaliseert u de huidige bedrijfsprocessen? Het antwoord is: met Master Data Management (MDM)! Met MDM kunnen bedrijven een centrale bron van waarheid creëren voor belangrijke gegevens, zoals klantinformatie, productgegevens en leveranciersdetails. Door gegevens uit verschillende bronnen te consolideren en te harmoniseren, elimineert MDM dubbele invoer, corrigeert inconsistenties en zorgt voor betrouwbare en consistente gegevens. MDM betekent efficiëntie op alle niveaus! MDM helpt bij het stroomlijnen van processen, het verminderen van fouten en het verbeteren van de nauwkeurigheid van gegevens. Dit leidt tot snellere besluitvorming, verbeterde productiviteit en hogere klanttevredenheid. Met MDM bespaart men kostbare tijd en middelen. Het elimineert handmatige taken en minimaliseert verspilling. Door bedrijfsprocessen te optimaliseren kan men zich richten op groei, innovatie en het creëren van een concurrentievoordeel. Laten we de kracht van MDM benutten om uw bedrijfsprocessen naar nieuwe hoogten te tillen!  #MDM #Efficiency #DataManagement #BusinessProcesses#BusinessOptimization #ProcessImprovement #DataDriven #BusinessSuccess