Data Governance;

Hoeveel tijd wordt er in jouw organisatie besteed aan het handmatig oplossen van datakwaliteitsproblemen?

Het is verbazingwekkend dat organisaties niet of nauwelijks energie steken in het opzetten van processen om de kwaliteit van de data te onderhouden en te bewaken. Als zodanig is er sprake van dataverwaarlozing, waardoor de waarde van de data in de loop van de tijd zal afnemen. Daarbij komt dat veel organisaties niet beschikken over het juiste gereedschap om de kwaliteit van hun data blijvend te controleren en verbeteren. Wanneer een gebruiker geen vertrouwen in de data heeft, zal dit leiden tot zogeheten workarounds om data op te schonen of aan te vullen. Dit kost niet alleen tijd en geld, maar resulteert ook in een wildgroei aan IT oplossingen voor eindgebruikers en dus extra beheerkosten voor de organisatie.

Wat is Data Governance?

Data Governance is een term die je steeds meer hoort, maar door velen verschillend wordt uitgelegd. In feite betreft het een structuur waarmee een organisatie haar data effectief kan beheren, zodat deze voldoet aan de behoeften van de organisatie. Data Governance omvat onder meer beleid dat bepaalt hoe een organisatie haar data beheert en welke rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld met betrekking tot het databeheer. Maar het gaat natuurlijk veel verder in het praktisch verdelen van taken en inzichten door de te beheren data.

Waarom Data Governance?

Op dit moment kiezen veel organisaties ervoor om alleen te voldoen aan de wettelijke minimumeisen voor databeheer. Het zou in alle opzichten beter zijn om een proactieve houding aan te nemen ten aanzien van eigen data(kwaliteit). Bij organisaties die dit al doen en actief werken aan Data Governance is hierdoor een aanzienlijk concurrentievoordeel vastgesteld. Daarentegen, wanneer organisaties er niet in slagen een effectieve Data Governance structuur neer te zetten, kan dit leiden tot negatieve impact op zowel het concurrentievermogen als het vermogen werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij ook weer aan de geldende wet-en regelgeving en de alom gevreesde term ‘compliance’.

Tenslotte, de hoeveelheid data waar we mee werken, die wordt opgeslagen, blijft snel groeien en is continue aan verandering onderhevig. Dit zou bij organisaties moeten resulteren in een toenemende urgentie om Data Governance te implementeren. Want; als je jouw data nu al niet begrijpt en kan beheren, hoe verwacht je dat dan op de lange termijn te kunnen doen met de huidige snelheid van verandering en toename?

Voor een persoonlijk gesprek over Data Governance neemt u contact met ons op via 088 8877888 of sales@informa.nl !

 

Wat onze klanten zeggen:

 

“Informa is door de jaren heen een zeer betrouwbare partner gebleken waardoor we ze nu ook uitgenodigd hebben om onze nieuwe strategie mee te bepalen.”

 

“Informa staat ons altijd bij met raad en daad. Wij kunnen altijd vertrouwen op de specialistische kennis en ruime ervaring. Toen vanuit de organisatie begin dit jaar steeds meer ideeën gingen leven over de cloud zijn wij dan ook naar informa gestapt om de IBM Cloud oplossingen te exploreren.”

 

“Zeer tevreden over Informa, zijn zeer specialistisch en professioneel en helpen ons met diverse vraagstukken met name waar het IBM technologie betreft.”

 

“Bij oplevering van het migratie project werd door onze directie gevraagd wat de issues/pijnpunten allemaal waren gedurende de uitvoering, waarbij wij als team al lachend konden melden dat die er niet zijn geweest. Een unicum voor een dergelijk project!”

 

“Al jaren lopen wij het idee rond om een nieuw datawarehouse op te zetten, echter door de verschillende invalshoeken en wijzigingen in de business is hier in het verleden nooit een besluit over genomen. Tijdens de innovatie dag van Informa werd het ons ineens duidelijk en vielen de puzzelstukjes in elkaar. Daarna werd er een concreet plan van aanpak opgesteld die wij nu met vol vertrouwen gaan uitrollen.”

 

“Dankzij de prettige aanpak en kennis van Informa hebben wij onze data omgeving in afgelopen jaren naar een hoger level getild. Als een project is afgerond, is er tijdens de innovatie dag alweer een nieuwe project geboren. Hierna volgt een concreet plan waarna het gefaseerd wordt uitgerold. Samen met Informa werken wij aan onze strategie en daadwerkelijke uitvoering hiervan”.

 

“Als opleidingsinstituut willen wij werken met innovatieve technologie samen met Informa hebben wij grotendeels de GDPR problematiek opgepakt.”

 

“Door de inzet van Informa worden wij ontzorgd. Dit betekent onder andere soepel lopende projecten, duidelijke communicatie en tevreden eindgebruikers.”

 

 

IBM Db2 versie 11.5 en IBM DB2 Event Store 2.0 nu beschikbaar!

Een korte opsomming voor de techneuten 🙂

Spannende nieuwe functies en verbeteringen omvatten: Externe Tabel Ondersteuning inclusief Object Store ondersteuning; SQL-compatibiliteit, inclusief create / drop-table if exists; Oracle compatibiliteit; nieuwe meetwaarden voor monitoring, waaronder aggregatie in superklassen en gegevens over SQL-instructies fouten; Client verbeteringen; ondersteuning voor 4K sectoren op schijfstations; ingebouwde geografische ondersteuning; WLM-verbeteringen; ETL-optimalisaties voor BLU; Geoptimaliseerde batchinvoer; BLU-compressieverbeteringen inclusief automatische hercompressie; LOB-ondersteuning met kolomgebaseerde tabellen; prestatieverbeteringen voor query’s op kolomgebaseerde tabellen, waaronder boosts voor sorteringen en gecorreleerde subqueries; pureScale verbeteringen inclusief vrije ruimte management op tabelniveau,  prestaties met range-partitioned tabellen; verbeterde beveiliging voor pureScale en meer …..

Ook nu beschikbaar als een technisch preview: geavanceerd logruimtebeheer; Snellere DB-startup; Machine Learning Optimizer; Block Chain Federation Wrapper; Schema Level Authorization; DB2 Augmented Data Explorer; Replicatiemogelijkheid om kolomtabellen te ondersteunen

What’s New in Version 11.5: https://ibm.co/2RDfri9
Db2 11.5 Download Page: https://ibm.co/2RC6Dca
Db2 11.5 on DockerHub: https://hub.docker.com/r/ibmcom/db2
Db2 11.5 Client Drivers Download Page: https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21385217

En:

DB2 Event Store 2.0 is een belangrijke upgrade van eerdere versies en biedt spannende nieuwe functies ter ondersteuning van de snelle gegevensbehoeften van onze klanten.

Hoogtepunten van wat nieuw is: de IBM Common SQL Engine voegt de meest geavanceerde SQL-engine van de industrie toe aan snelle data workloads, inclusief gemeenschappelijke SQL in de hele DB2-familie en verbeterde queryprestaties.

Queries tot 50x sneller met verbeterde query-optimalisatie en parallelle query-uitvoering. Meerlagige caching; Verbeterde TimeSeries en geografische ondersteuning, uitgebreide functionele ondersteuning via de IBM Research-library; Gemakkelijker te gebruiken, Geïntegreerde back-up en herstel, Verbeterde probleembepalingstooling, JBDC / OBDC standaardconnectiviteit

Overview of Db2 Event Store 2.0: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGNPV_2.0.0/local/welcome.html

 

Guardium Data Encryption

Met alarmerende regelmaat is in het nieuws te lezen dat verwoestende veiligheidsinbreuken zijn geconstateerd in computersystemen en dat daarmee vertrouwelijke informatie beschikbaar is gekomen voor onbevoegden. Het is dan ook van cruciaal belang dat binnen uw organisatie procedures met betrekking tot veiligheid van de datasystemen worden ingevoerd en nageleefd. Informatieveiligheid is een continue proces.

U kunt bepalen wie er bij uw gevoelige data kan en ervoor zorgen dat u de regie over databeveiliging behoudt!

Met Guardium Data Encryption wordt informatie veilig versleuteld. Het werkt met zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens, voert versleuteling en decodering uit met een minimale, verwaarloosbare belasting van de systeembronnen. Naast bestands-en database-encryptie ondersteunt Guardium Data Encryption ook de scheiding van taken, zodat uw beheerders geen vrije toegang hebben tot gevoelige gegevens. Separation Of Duties (SOD) zorgt ervoor dat alleen “privileged” users (beheerders/administrators) volledig beslissen wie wat kan, met de mogelijkheid om informatie in meerdere domeinen onder te verdelen.

Eén van de belangrijkste voordelen is dat versleuteling en decodering plaatsvinden op een niveau boven het bestandssysteem en het niveau van logische volumes. Dit maakt het transparant voor eindgebruikers die daadwerkelijk werken met de data; men kan de bestaande taken uitvoeren zonder performanceproblemen. Het maakt het schrijven van speciale code overbodig, tevens is het niet nodig om wijzigingen aan te brengen in applicaties en databases. Het product heeft een goede schaalbaarheid, waardoor het gebruikt kan worden in zowel grote en complexe omgevingen als ook op afdelingsniveau.

Wat bestands-en database-encryptie kan doen voor uw bedrijf

Met Guardium Data Encryption kunt u eenvoudig en snel een grote stap maken om te voldoen aan de GDPR wetgeving. Uw informatie wordt met toonaangevende technieken afgeschermd en dit alles gebeurt transparant voor uw gebruikers. Mocht de versleutelde informatie onverhoopt in handen vallen van (kwaadwillende) derden, dan nog is de inhoud veilig en is er dus gen sprake van een datalek.

Met Guardium Data Encryption kunt u de inhoud van bestanden en databases afschermen van uw systeembeheerder(s), zonder dat het de complexiteit van beheertaken zoals bijvoorbeeld back-ups verhoogt. Enerzijds beschermt u hiermee uw data tegen misbruik, anderzijds kunt u hiermee voldoen aan de privacywetgeving en aantonen dat zij geen toegang hebben tot deze informatie.

IBM Guardium Data Encryption is een eenvoudige, robuuste oplossing die de levenscyclus van gegevensbeveiliging ondersteunt. Van het automatiseren van compliance en het afschermen van data voor onbevoegden tot het voorkomen van datalekken uit diverse bronnen.

IBM Guardium Data Encryption heeft zoveel mogelijkheden in zich voor even zoveel toepassingen en specifieke situaties dat wij u hierover heel graag meer vertellen toegespitst op uw specifieke situatie en wensen. Neem contact met ons op door middel van een telefoontje of e-mail naar 088-8877888 / sales@informa.nl

Wij maken graag tijd vrij om met u van gedachten te wisselen.

IBM Belgium Night of the Stars

 

Op 9 mei jl. was Informa aanwezig bij de Belgische IBM Night of the Stars!
IBM organiseert elk jaar dit event om partners in het zonnetje te zetten en scherp te houden op de laatste nieuwe ontwikkelingen natuurlijk.
Dit jaar was het thema “Journey to the Cloud, Data, AI and Security”.
Op dit gebied zijn continue nieuwe ontwikkelingen, waar Informa natuurlijk graag bovenop wil zitten!
Wij vonden het weer een sfeervol en nuttig event!

Open Dag Fontys

Op 16 maart jl. was Informa als Partner in Education aanwezig op de open dag van Fontys Hogeschool ICT te Eindhoven.

Informa stond met een stand bij de afstudeerrichtingen ICT & Business en ICT & Software. Wij hebben geprobeerd om daar een bijdrage te leveren aan inzicht in wat de opleiding oplevert in de praktijk. Samen met de Gemeente Eindhoven en Ciber wilden we aangeven waarom wij als Partner de unieke lesmethodes van Fontys ICT ondersteunen. Wij vinden dat deze lesmethodes bijdragen aan het snel up & running zijn van een stagiair of afstudeerder in de rap verouderende ICT wereld. Fontys leert ons inziens de studenten juist hòe te leren en nieuwe techniek jezelf snel eigen te maken. Dit is voor veel bedrijven een grote pré.

Informix 14.10 is er!

Afgelopen week is de nieuwste versie van Informix uitgekomen; Informix 14.10

De wijzigingen die hierbij het meest interessant zijn;

  •  De Workgroup Edition limiet gaat van 16 naar 24 cores en van 16 naar 32GB RAM
  •  Storage Optimization feature was vroeger een extra add-on. Voor de Enterprise Edition wordt deze compressie nu algemeen beschikbaar
  • Er is een nieuw licentiemodel bijgekomen, namelijk Virtual Processor Core (VPC). In principe is dit een eenvoudigere versie van de PVU, met name gericht op virtuele en cloud omgevingen. Je betaalt per fysieke of logische core en het CPU type en het aantal sockets in de machine maakt niet meer uit.

Op de volgende pagina kun je de uitgebreide informatie lezen over Informix 14.10 van de International Informix User Group; http://www.iiug.org/en/2019/03/14/compare-informix/

Voor wie geïnteresseerd is, voegen wij onderstaande tekst van IBM toe en het evenement om alle details te horen.

IBM Informix 14.10 heeft verschillende verbeteringen doorgevoerd op het gebied van snelheid, eenvoud, beveiliging en analyse.

  • Tot 5x snellere replicatie en 10% snellere OLTP-transacties van vorige versies van IBM Informix
  • Eenvoudiger beheer van meerdere databases met de nieuwe grafische InformixHQ
  • ARM v8platform-ondersteuning, “sub-second” tijdstempels en meer ondersteuning voor opslag en projectie van geografische informatie.
  • Verhoogde beveiliging voor encryptie sleutels en Transport Layer Security (TLS)
  • Nieuwe VPC-prijsstelling voor eenvoudiger licentiebeheer in virtuele en cloud-omgevingen
  • En nog veel meer!

Wilt u ook graag horen wat IBM Informix 14.allemaal te bieden heeft? Meldt u dan aan voor deze (engelstalige) sessie:

IBM informix 14.10 upgrade to higher performance, lower admin and more robust analytics, April 10, 2019, 11AM Eastern Daylight time

Register here; https://ibm.biz/Bd2wc7

 

IBM Guardium Analyzer

IBM Security Guardium Analyzer helpt organisaties om efficiënt GDPR-gerelateerde gegevensrisico’s aan te pakken door middel van gegevensontdekking, gegevensclassificatie en scannen van kwetsbaarheden.

Lees meer over Guardium

Evenementen

Privacy & Data Security Conference 2019 te Amsterdam (februari):

> bezoek de website

Data Analytics voor Predicitive Maintenance te Amsterdam (maart);

> bezoek de website

The European Information Security Summit 2019 te Amsterdam (mei);

> bezoek de website

AI & Big Data Expo Europe 2019 te Amsterdam (juni);

> bezoek de website

IOT Tech Expo Europe 2019 te Amsterdam (juni);

bezoek de website

Partner in Education voor Fontys Hogeschool

Informa is Partner in Education voor Fontys Hogeschool. In die hoedanigheid hebben wij regelmatig HBO stagiaires en afstudeerders over de vloer, verzorgen af en toe een gastcollege en maken wij deel uit van de 6-koppige adviescommissie Applied Datascience.

Nu heeft de HBO ICT hbo ba opleiding van Fontys Hogescholen voor 2018 bij de laatste accreditatieronde van NVAO de beoordeling “excellent” gekregen. Dat is natuurlijk een prachtige bevestiging dat we met zijn allen de juiste weg bewandelen, Informa feliciteert Fontys van harte met dit resultaat!

Een leuke blog hierover schreef Erdinc Sacan, Coördinator Minor Digital Marketing, Docent ICT & Business. Lees ‘em hier https://fontysblogt.nl/heilige-graal-voor-het-opleiden-van-professionals