Informa en Fontys ICT verlengen Partnerschap voor 2 jaar!

Onlangs hebben Informa en Fontys ICT hun sterke samenwerking bekrachtigd door het hernieuwen van het Partner in Education (PiE) convenant voor de komende twee jaar. Deze vernieuwde overeenkomst versterkt onze toewijding aan het leveren van hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van innovatie in de informatietechnologie.

Het PiE-convenant is niet zomaar een formaliteit; het vertegenwoordigt onze gedeelde visie op het belang van een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Door deze overeenkomst te vernieuwen, erkennen we het belang van continue educatie en de evoluerende behoeften van de verschillende markten. Samen zullen we blijven streven naar excellentie en zullen we studenten voorbereiden op de uitdagingen van de snel veranderende wereld van informatietechnologie.

Laten we gezamenlijk de weg vrijmaken voor de toekomstige generatie IT-professionals. Met het vernieuwde PiE-convenant tussen Informa en Fontys ICT blijven we betrokken bij het onderwijs en de studenten. Op naar twee jaar vol gedeelde toewijding en studentgerichte vooruitgang!