Data Governance;

Hoeveel tijd wordt er in jouw organisatie besteed aan het handmatig oplossen van datakwaliteitsproblemen?

Het is verbazingwekkend dat organisaties niet of nauwelijks energie steken in het opzetten van processen om de kwaliteit van de data te onderhouden en te bewaken. Als zodanig is er sprake van dataverwaarlozing, waardoor de waarde van de data in de loop van de tijd zal afnemen. Daarbij komt dat veel organisaties niet beschikken over het juiste gereedschap om de kwaliteit van hun data blijvend te controleren en verbeteren. Wanneer een gebruiker geen vertrouwen in de data heeft, zal dit leiden tot zogeheten workarounds om data op te schonen of aan te vullen. Dit kost niet alleen tijd en geld, maar resulteert ook in een wildgroei aan IT oplossingen voor eindgebruikers en dus extra beheerkosten voor de organisatie.

Wat is Data Governance?

Data Governance is een term die je steeds meer hoort, maar door velen verschillend wordt uitgelegd. In feite betreft het een structuur waarmee een organisatie haar data effectief kan beheren, zodat deze voldoet aan de behoeften van de organisatie. Data Governance omvat onder meer beleid dat bepaalt hoe een organisatie haar data beheert en welke rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld met betrekking tot het databeheer. Maar het gaat natuurlijk veel verder in het praktisch verdelen van taken en inzichten door de te beheren data.

Waarom Data Governance?

Op dit moment kiezen veel organisaties ervoor om alleen te voldoen aan de wettelijke minimumeisen voor databeheer. Het zou in alle opzichten beter zijn om een proactieve houding aan te nemen ten aanzien van eigen data(kwaliteit). Bij organisaties die dit al doen en actief werken aan Data Governance is hierdoor een aanzienlijk concurrentievoordeel vastgesteld. Daarentegen, wanneer organisaties er niet in slagen een effectieve Data Governance structuur neer te zetten, kan dit leiden tot negatieve impact op zowel het concurrentievermogen als het vermogen werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij ook weer aan de geldende wet-en regelgeving en de alom gevreesde term ‘compliance’.

Tenslotte, de hoeveelheid data waar we mee werken, die wordt opgeslagen, blijft snel groeien en is continue aan verandering onderhevig. Dit zou bij organisaties moeten resulteren in een toenemende urgentie om Data Governance te implementeren. Want; als je jouw data nu al niet begrijpt en kan beheren, hoe verwacht je dat dan op de lange termijn te kunnen doen met de huidige snelheid van verandering en toename?

Voor een persoonlijk gesprek over Data Governance neemt u contact met ons op via 088 8877888 of sales@informa.nl !

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie