RWIS: een samenwerking met Informa: Een stap voorwaarts in datagestuurde verkeersveiligheid

In de voortdurende zoektocht naar innovatie en veiligheid heeft Rijkswaterstaat een ambitieuze stap gezet met de introductie van het Road Weather Information System (RWIS). Dit systeem, gericht op het bestrijden van gladheid en uiteindelijk alle extreme weersomstandigheden, belooft een revolutie te zijn in hoe we verkeersveiligheid in Nederland benaderen.

Het succes van dit initiatief kan niet worden toegeschreven aan één enkele entiteit. Het is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat zelf, waaronder Verkeer en Water Management (VWM) en Centrale Informatievoorziening (CIV), en gerenommeerde technologiebedrijven zoals Microsoft en natuurlijk Informa.

Als partner in dit project levert Informa essentiële expertise in de vorm van een business analist en een data architect. Deze specialisten spelen een belangrijke rol in het structureren van het project en het ontwerpen van een systeemarchitectuur die niet alleen efficiënt is in het omgaan met realtime data maar ook schaalbaar is naar toekomstige behoeften.

De kern van RWIS ligt bij het gebruik van geavanceerde data-analyse en kunstmatige intelligentie om weersinvloeden op het wegverkeer nauwkeurig te voorspellen en hierop te reageren. Door gegevensgestuurde besluitvorming staat dit systeem model voor hoe we de veiligheid op onze wegen kunnen verhogen, terwijl we tegelijkertijd de impact van extreme weersomstandigheden minimaliseren.

Vorige week is het team samengekomen om de start van dit project officieel te vieren. Deze bijeenkomst bood de gelegenheid om onze gezamenlijke visie te bekrachtigen en te reflecteren op de stappen die we zetten naar een veiliger en slimmer verkeerssysteem in Nederland. Rob Prob: “Het voelde als een moment van trots voor alle betrokkenen. Om samen enthousiast en toegewijd aan de slag te mogen gaan en samen te mogen werken aan dit uitdagende en baanbrekende initief! Dit project is een belangrijke mijlpaal voor alle betrokken partijen en zet Nederland op de kaart als een leider in het toepassen van technologie voor openbare veiligheid en welzijn. Het is een eer voor Informa om deel uit te maken van deze innovatieve oplossing die klaarstaat om het beheer van verkeersveiligheid tijdens diverse weersomstandigheden naar een hoger niveau te tillen. De reis van RWIS is nog maar net begonnen maar samen gaan we bouwen aan een veilger en slimmer Nederland!”