Is uw organisatie klaar voor een datagedreven toekomst?

 

Een datagedreven aanpak vraagt een gecoördineerde inspanning en betrokkenheid van alle belanghebbenden binnen de organisatie. Het is een continu proces van verbetering en aanpassing om de waarde van data optimaal te benutten en de juiste datagestuurde beslissingen te kunnen nemen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste stappen:

 

  • Definieer duidelijke en meetbare doelstellingen.
  • Creëer een datacultuur binnen de organisatie waarin het belang van data en analyses wordt erkend en gestimuleerd.
  • Zorg dat de gegevens die binnen de organisatie worden verzameld van hoge kwaliteit en betrouwbaar zijn.
  • Investeer in een solide data-infrastructuur die het verzamelen, opslaan en beheren van gegevens mogelijk maakt.
  • Implementeer beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van gegevens te waarborgen.
  • Zorg dat medewerkers beschikken over de nodige analytische vaardigheden en tools om gegevens te analyseren en inzichten te verkrijgen..
  • Evalueer regelmatig de effectiviteit van de toepassingen en pas ze aan indien nodig.

 

Als u dit traject ingaat, is het onafhankelijke advies van een kennispartner van grote waarde en naar onze mening de beste eerste stap. Wilt u advies of een helpende hand? De ervaren data-experts van Informa gaan graag met u in gesprek.

#datascience #datadriven #artificialintelligence