• Business Intelligence: Grip op Data

Organisaties zetten verschillende managementsystemen in om de dagelijkse processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Al deze systemen genereren data, maar vaak weet men niet hoe er uit deze data, waardevolle informatie gefilterd kan worden. Informa ontwikkelde een Business Intelligence (BI) oplossing die gebaseerd is op IBM technologie. Deze oplossing stelt het management in staat om aan de hand van een aantal vooraf opgestelde KPI’s, data te generen uit de diverse databronnen. Deze data wordt automatisch verwerkt tot concreet bruikbare sturingsinformatie en gepresenteerd in een helder dashboard. Hiermee kan het management onderbouwde, strategische beslissingen nemen.

Informa maakt deze standaard BI oplossing, BIQ (Business IQ) genaamd, laagdrempelig toegankelijk voor diverse sectoren zoals bijvoorbeeld de sector Transport en Logistiek. Bedrijven in deze sector maken reeds succesvol gebruik van diverse IT toepassingen. Door sterke concurrentie, stilstand van (vracht)auto’s en marges die onder druk staan, wordt deze sector echter gedwongen om verder te innoveren. Maar hoe?

Diverse datastromen verwerken tot bruikbare informatie

Om bedrijfsresultaten inzichtelijk te maken en efficiënt te calculeren, zet men ERP-systemen in (Enterprise Resource Planning). Voor de ondersteuning van de inkoop, opslag, en uitstroom van goederen en de Valeu Added Logistics (VAL) gebruikt men een warehousemanagementsysteem (WMS) en voor de interacties met de boordcomputers via GPS (om route-optimalisatie te realiseren) wordt een Transport Management Systeem gebruikt (TMS). Deze systemen genereren een behoorlijke hoeveelheid data en datastromen maar de de focus van de afzonderlijke systemen systemen is verschillend. De data is versnipperd en komt uit systeemspecifieke databases met ieder een eigen opslag en indeling.
Met behulp van Excelsheets wordt getracht logische verbanden te leggen. Dit is echter een complex en tijdrovend proces en geeft niet altijd een zuiver totaalbeeld. Daarnaast is het niet mogelijk om in detail in te zoomen op gegevens. De verkregen rapportages presenteren niet alle gewenste KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren). Is het management geïnteresseerd in bruto winst gegevens of in rendement per vrachtauto? Of is men geïnteresseerd in het rendement per klant? Standaard rapporten geven meestal wel de elementen om KPI’s op te bouwen, maar zijn meestal niet volledig of actueel. Als het niet mogelijk is om snel en juist alle data te interpreteren, dan is het ad-hoc bijsturen van bedrijfsprocessen ook niet mogelijk. Informa geeft antwoord op de vraag: Hoe is deze data slim te gebruiken en hoe kan deze data onze organisatie helpen bij het sturen en aanscherpen van de operationele processen?

BI geeft grip op data

Het is van strategisch belang dat sturingsinformatie altijd actueel en correct is. BIQ module Transport en Logistiek van Informa geeft bedrijven in deze branche handvatten om grip op de datastromen te krijgen. BIQ verzamelt, combineert en vertaalt data uit alle bestaande systemen naar informatie waarmee men kan bijsturen en aanscherpen. Men krijgt snel en bijna realtime inzicht in de vorderingen op basis waarvan men direct actie kan ondernemen of op basis waarvan nieuw beleid geformuleerd kan worden. Door in te zoomen op specifieke data en met “what-if”-scenario’s is het mogelijk om inzicht te krijgen in de gevolgen van eventuele beslissingen voordat ze in de praktijk worden gebracht.

Voorsprong door BI

De voordelen van een BI-oplossing zijn evident. Met BIQ heeft het management een direct overzicht van en inzicht in de prestaties van de onderneming. Dit zonder dat de medewerkers extra tijd moeten investeren in het verzamelen, importeren, analyseren en rapporteren van data. Met BIQ heeft de onderneming een voorsprong op de concurrenten. Er kan adequaat ingesprongen worden op veranderingen in de economie, zoals concurrentie vanuit de luchtvracht en hoge snelheidstreinen. En wat te denken van toekomstbeelden van drones die pakketjes afleveren en 3D printers die zelf producten uitprinten? Nu lijkt het nog ver weg maar vooruitkijken en inzicht hebben in toekomstige ontwikkelingen is van belang om een plaats in de markt te creëren en te behouden.

Over Informa

Informa is een IBM Business Partner voor IBM Information Management en IBM Business Analytics Software. Deze software gecombineerd met de specialistische kennis en ruime ervaring resulteren in succesvolle Information Management – en Business Intelligenceprojecten.